Stichting

Kinderen en volwassenen bewegen steeds minder, komen minder vaak buiten en worden steeds zwaarder. Dit gaat ten koste van de gezondheid en het welzijn. Sinds 2017 organiseert stichting Vrijstad Vianen Loop beweegactiviteiten en bewustwordingsprogramma’s. Met als doel om een bijdrage leveren aan de gezondheid en het welzijn van inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden. We zorgen voor momenten en plekken waar iedereen zich welkom voelt en terecht kan. Waar je kunt bewegen op je eigen niveau en waar gezelligheid belangrijk is.

De Vrijstad Vianen Loop was in 2017 de eerste activiteit van de stichting. Om een gezonde leefstijl, onderlinge verbondenheid en sociale contacten te bevorderen. Inmiddels doen er jaarlijks bijna 1.000 deelnemers mee, jong en oud, beginnend en gevorderd. We zijn blij dat we zoveel mensen in beweging kunnen krijgen. Inmiddels heeft de stichting meer beweegprojecten voor verschillende doelgroepen. 
Dit zijn onze projecten:

  • Start to move: start (weer) met hardlopen of power walken. Een 11 weekse cursus waarbij je toewerkt naar deelname aan de Andus Group Vrijstad Vianen Loop.

  • Buiten-Gewoon: Buitensporten in kleine groepen voor iedereen die vanwege een beperking niet vanzelfsprekend aan buitensportgroepen mee kan doen.

  • Wekelijkse wandeltraining (woensdag 10:30-11:30 uur): Werk onder professionele begeleiding aan conditie, kracht en coördinatie. Omdat we in een omgeving trainen met een verhard wandelpad en bankjes op de route, is deze training voor iedereen toegankelijk.

  • Maandelijkse wandelochtend (elke 3e vrijdag van de maand): Elke maand organiseren we een wandelochtend voor iedereen. Voor de start drinken we een kopje koffie en na afloop praten we gezellig na bij een heerlijke kop soep.

 Wil je ook iets betekenen voor de stichting, stuur een mail naar info@vrijstadvianenloop.nl