Stichting

De organisatie van de Vrijstad Vianen Loop is in handen van Stichting Vrijstad Vianen Loop. Deze stichting heeft als doel om de inwoners van Vianen meer in beweging te krijgen. De Vrijstad Vianen Loop was in 2017 de eerste activiteit die de stichting organiseert. Op deze manier willen we een (lichamelijk en geestelijk) gezonde leefstijl, onderlinge verbondenheid en sociale contacten bevorderen. Inmiddels heeft de stichting ook een wandelprogramma en ontwikkelen we nog meer beweeg projecten.


Tijdens het inschrijfproces voor de Echte Bakker Steehouder Vrijstad Vianen Loop kun je er ook voor kiezen om vrijblijvend een donatie aan de stichting te doen. Hiermee steun je onze projecten om Vianen in beweging te krijgen. Wil je op een andere manier iets betekenen voor de stichting, stuur een mail naar info@vrijstadvianenloop.nl.
 

Over de Stichting Vrijstad Vianen Loop

Kinderen en volwassenen worden steeds zwaarder en bewegen minder. Dit gaat ten koste van de gezondheid en het welzijn. Door middel van het organiseren van beweegactiviteiten en bewustwordingsprogramma's willen we een bijdrage leveren aan het bevorderen van de (lichamelijke en geestelijke) gezondheid en het welzijn van inwoners van de gemeente Vianen. Hierbij kun je denken aan een wandelprogramma met ouderen (verbinding zorgt dat ouderen meer uit hun isolement worden gehaald), workshops voeding voor kinderen i.s.m. sportservice provincie Utrecht en de basisscholen (wat is gezond en wat is niet gezond?) enzovoorts. Er gaat een preventieve werking vanuit wat ten goede komt aan het maatschappelijk belang. Ook heeft bewegen een verbindende werking en geeft plezier.
 
Met de opbrengsten van de loop organiseren we verschillende projecten waaraan inmiddels al meer dan 100 mensen hebben meegedaan. 

Nieuwe projecten

Voor inwoners van gemeente Vijfherenlanden: Wil je graag (weer) beginnen met wandelen of hardlopen. En kun je daar wel wat steun en begeleiding bij gebruiken. Doe dan mee aan Start to Move. Hiermee kun je je onder begeleiding voorbereiden op de Echte Bakker Steehouder Vrijstad Vianen Loop.Voor elke afstand is er een traject.
 
Meer informatie via info@vrijstadvianenloop.nl