Stichting

De organisatie van de Vrijstad Vianen Loop is in handen van Stichting Vrijstad Vianen Loop. Deze stichting heeft als doel om de inwoners van Vianen meer in beweging te krijgen. De Vrijstad Vianen Loop was in 2017 de eerste activiteit die de stichting organiseert. Op deze manier willen we een (lichamelijk en geestelijk) gezonde leefstijl, onderlinge verbondenheid en sociale contacten bevorderen. Inmiddels heeft de stichting ook een wandelprogramma en ontwikkelen we nog meer beweegprojecten.

Ook in 2019 kunnen we weer terugkijken op een geslaagde editie van de loop. Met bijna 1.000 deelnemers, jong en oud, beginnend en gevorderd. We zijn er blij mee dat we zoveel mensen in beweging kunnen krijgen. 
Wil je ook iets betekenen voor de stichting, stuur een mail naar info@vrijstadvianenloop.nl.
 

Over de Stichting Vrijstad Vianen Loop

Kinderen en volwassenen worden steeds zwaarder en bewegen minder. Dit gaat ten koste van de gezondheid en het welzijn. Door middel van het organiseren van beweegactiviteiten en bewustwordingsprogramma's willen we een bijdrage leveren aan het bevorderen van de (lichamelijke en geestelijke) gezondheid en het welzijn van inwoners van de gemeente Vianen. Hierbij kun je denken aan een wandelprogramma met ouderen (verbinding zorgt dat ouderen meer uit hun isolement worden gehaald), workshops voeding voor kinderen i.s.m. sportservice provincie Utrecht en de basisscholen (wat is gezond en wat is niet gezond?) enzovoorts. Er gaat een preventieve werking vanuit wat ten goede komt aan het maatschappelijk belang. Ook heeft bewegen een verbindende werking en geeft plezier.
 
Met de opbrengsten van de loop organiseren we verschillende projecten waaraan inmiddels al meer dan 100 mensen hebben meegedaan. 

 
Meer informatie via info@vrijstadvianenloop.nl