Parcours 2022

1,4 kilometer Kidsrun

landkaartje met route 1km Kidsrun

2,1 kilometer Kidsrun

landkaartje met route 2km Kidsrun

5 kilometer run

landkaartje met route 5km

10 kilometer run

landkaartje met route 10km

15 kilometer run

landkaartje met route 15km

5 kilometer wandelen

landkaartje met route 5km

10 kilometer wandelen

landkaartje met route 10km

15 kilometer wandelen

landkaartje met route 15km