Project Buitengewoon

Logo Project Buiten-Gewoon

Met Project buiten-gewoon willen we buitensporten voor iedereen mogelijk maken. Ongeacht beperkingen. We zamelen geld in voor een buitensportlocatie in Vianen.

Dit project is voor iedereen die niet vanzelfsprekend met reguliere buitensportgroepen mee kunnen doen. Bijvoorbeeld mensen met een fysieke of verstandelijke beperking en mensen die te maken hebben met een langdurig ziektetraject zoals bijvoorbeeld kanker. En ook voor senioren draagt buitensport bij om langer gezond en zelfstandig te kunnen leven.

Hoe doen we dat?

Stichting VVL wil in Vianen een plek creëren waar deze groep kan sporten. Zo zorgen we dat iedereen kan deelnemen aan een actieve vorm van buitensport zoals bijvoorbeeld bootcamp. Op een plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, kunnen sporten en zichzelf kunnen zijn. Met de juiste voorzieningen.

Geld nodig

Om dit te realiseren is geld nodig.Ten eerste om een buitensporttoestel te plaatsen dat voor iedereen geschikt is. Afhankelijk van de gekozen attributen kan op verschillende hoogtes worden gewerkt. Ook vanuit een rolstoel bijvoorbeeld. Daarnaast moet het terrein toegankelijk zijn voor iedereen, is verlichting nodig en moet de ondergrond veilig zijn.

Doneer nu!

Bij je inschrijving voor de Vrijstad Vianen Loop 2022 kun je een donatie doen voor dit project. Of je kunt een sponsorpagina aanmaken om geld op te halen via onze crowdfunding pagina. Hierop vind je ook andere activiteiten die we organiseren zoals de wandeltochten in april, mei en juli.