Privacywetgeving (GDPR / AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op Vrijstad Vianen Loop. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Van wie verwerkt Vrijstad Vianen Loop persoonsgegevens?

Vrijstad Vianen Loop verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:
  • Deelnemers
  • Vrijwilligers
  • Mensen die ooit deelnemer zijn geweest
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad
Als je deelnemer bent of wilt worden van Vrijstad Vianen Loop of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als deelnemer.

Als je eenmaal deelnemer of relatie van Vrijstad Vianen Loop bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over deelnemerschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen. Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over nieuwe activiteiten. Wil je niet benaderd worden? Dan kun je dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@vrijstadvianenloop.nl. Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische analyses enzovoorts.

Verwerkt Vrijstad Vianen Loop ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. Het kan ook – in jouw belang – noodzakelijk zijn dat wij bijzondere persoonsgegevens verwerken in geval van ongevallen (bij een dringende medische noodzaak).

Hoe gaat Vrijstad Vianen Loop met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt. Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren?
Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauw verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. Vrijstad Vianen Loop kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

Gegevens gerelateerd aan je deelnemerschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals  deelnemersaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

Beeldmateriaal

Via onze website en social media kanalen houden we iedereen graag op de hoogte van de activiteiten van onze groep. Hiervoor maken kunnen we gebruik van foto’s en video’s. Als deelnemer geef je toestemming voor het gebruik hiervan door deelname. Mocht je een foto verwijderd willen zien dan kan dan door een e-mail te sturen naar Klik hier om ons een email te sturen